On Chair - Balancing on the Edge of Comfort - Bořek Šípek, David Čáp, LLEV, Anton Jablonskij
THE DESIGN - interiér prodejna

Bořek Šípek

WebsiteFacebook
Výtvarník, architekt, designér a vysokoškolský učitel Bořek Šípek se narodil v Praze, v roce 1968 však emigroval do zahraničí, kde si vybudoval světového renomé.

Žil, studoval a pracoval především v Německu a Nizozemí.
V Amsterdamu založil studio Aletrego a podílel se na řadě projektů v architektuře a produktovém designu.

Spolupracoval mimo jiné se značkami jako Alessi, Driade, Lasvit, Leitner, Rosenthal, Steltman nebo Vitra, podle jeho návrhu se postavilo muzeum moderního umění v Den Bosch, obchodní dům Ginza v Tokiu nebo butiky Karla Lagerfelda od Paříže po Bejrút.
Kromě práce pro velké značky, soukromé klienty a instituce, se Šípek věnoval i limitované produkci.

Ještě před emigrací vystudoval konstrukci a tvorbu nábytku a jako truhlář se koneckonců uplatnil i na počátku přesunu za hranice. Nábytek patřil mezi jeho velké vášně, ke kterým přistupoval se stejnou hravostí, vášní a touhou pokořovat hranice, jako k architektuře nebo sklu.

Od 90. let pobýval opět v České republice, provozoval vlastní studio a působil jako hlavní architekt Pražského hradu. Vyučoval také na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Univerzitě užitého umění ve Vídni, byl děkanem Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci a podílel se na založení sklárny Ajeto v Lindavě, ve které vyráběl sklo podle vlastních návrhů.

Výstavy umělce

On Chair – Balancing on the Edge of Comfort

Lucie Králík Rosická - On Chair - Balancing on the Edge of Comfort
On Chair - Balancing on the Edge of Comfort - Lucie Králík RosickáEE židle Eva Eisler - On Chair - Balancing on the Edge of ComfortOn Chair - Balancing on the Edge of Comfort - Lucie Králík Rosická, Kristýna MikoláškováOn Chair - Balancing on the Edge of Comfort - Michal JanigaOn Chair - Balancing on the Edge of Comfort - David ŠestákOn Chair - Balancing on the Edge of Comfort - Bořek Šípek, David Čáp, LLEV, Anton JablonskijOn Chair - Balancing on the Edge of ComfortOn Chair - Balancing on the Edge of Comfort - Eva Eisler, Jan Plecháč, Vutru, Space of Space, Dve, Marek Šilpoch, MONOROPA
21. 6. 2023 - 30. 9. 2023
Koncept výstavního projektu pro THE DESIGN  – On Chair – Balancing on the Edge of Comfort tématicky vytvořily kurátorka Eva Slunečková a umělkyně Romana Drdová

Hlavním motivem výstavy je představení autorských designových křesel a židlí, na které návštěvníci mohou během expozice sedat (užívat) a vyzkoušet jejich funkci i estetickou stránku přímo v interiéru galerie.
Mezi vystavenými exponáty lze nalézt křeslo od Jana Plecháče, Evy Eisler, Filipa Kramply, Davida Šestáka nebo Kristýny Mikoláškové. THE DESIGN je prostorem, který si dává za cíl vystavovat vedle sebe současné výtvarné a užité umění na jednom místě. Součástí expozice tedy budou i sochy od Michala Janigy nebo textilní tvorba Lucie Kralík Rosické.

On Chair – Balancing on the Edge of Comfort 

Eva Eisler
Jan Plecháč
David Šesták 

Palma de Alma
Michal Janiga
Anton Jablonskij
Lexová & Smetana
David Čáp

Lucie Králík Rosická
Marek Šilpoch
Kristýna Mikolášková
LLEV
Ondřej Čižmář
Monotropa
Space of Space
Dve