Tyformy

Tyformy - portrét

Studio Tyformy pracuje s porcelánem v oblasti užitého umění, šperku i velkých exteriérových plastik. V roce 2011 ho založila a vede Pavla Vachunová, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Keramika a porcelán.

V tvorbě kombinuje tradiční řemeslné postupy s inovacemi zkoumajícími možnosti materiálu. Vede dialog mezi svými kořeny v Bílých Karpatech, kde celé kolekce vznikají, a současným designem. Inspirují jí tradice přenesené do současnosti, hledání vlastní identity, spojení síly a křehkosti. Ve své práci také čerpá z odborných stáží v Německu a Číně, ale třeba také zkušeností z projektů na pomezí konceptuálního umění v tenečně-výtvarné instalaci Brnění.

Kolekce Horymoře. Neskutečná touha po moři a velehorách. Zachytávání vody v nádobách, otisk nebe ve štítech hor a narušená rovnováha, balancování mezi člověkem a krajinou.

WebFacebookInstagram