Jiří Pelcl

Pelcl - portrét

Profesor architekt Jiří Pelcl je český architekt, designér, profesor a bývalý rektor UMPRUM. Kromě praktické činnosti se zabývá teorií designu, publikuje texty a jako host přednáší na domácích i zahraničních univerzitách. 

Vytvořil řadu interiérů prestižních budov (interiéry pro prezidenta Václava Havla na Pražském hradě, Český dům v Malmö aj.). V roce 2006 získal Národní cenu za design, cenu Form v Německu, v roce 2007 cenu Design Plus v Německu a cenu Czech Grand Design pro designéra roku. Jeho tvorba je zastoupena ve významných muzeích designu jako je například Museum of Modern Art v New Yorku.

Nově u nás najdete také kolekci Bohemia White kterou pan profesor vytvořit ve spolupráci s Českým porcelánem z Dubí.

WebFacebookInstagram