Jiří Pelcl

Jiří Pelcl

Profesor architekt Jiří Pelcl vyučuje na UMPRUM v Praze, kde byl i rektorem. Kromě praktické činnosti se zabývá teorií designu, publikuje texty a jako host přednáší na domácích i zahraničních univerzitách.

Vytvořil řadu interiérů prestižních budov (interiéry pro prezidenta Václava Havla na Pražském hradě, Český dům v Malmö aj.). V roce 2006 získal Národní cenu za design, cenu Form v Německu, v roce 2007 cenu Design Plus v Německu a cenu Czech Grand Design pro designéra roku. Jeho tvorba je zastoupena ve významných muzeích designu jako je například Museum of Modern Art v New Yorku.

WebFacebookInstagram