Flashart

Flashart - portrét

Časopis Flashart Czech & Slovak Edition, založený Helenou Kontovou, Jurajem Čarným a Lýdií Pribišovou v roce 2006. Dlouhodobě zastává pozici nejvýraznějšího periodika o současném výtvarném umění v České republice a na Slovensku.

Časopis vychází za podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Fondu na podporu umenia Slovenské republiky a italského vydavatele. Je vydáván v češtině a slovenštině jako čtvrtletník. Hlavním posláním české a slovenské edice mezinárodně uznávaného časopisu je kromě zprostředkovávaní aktuálních informací. Systematická podpora rozvoje kritického a teoretického myšlení v rámci současného umění. Také nepřetržité informační výměny domácího výtvarného dění s mezinárodní uměleckou scénou.

WebFacebookInstagram