Blanka Němcová

Blanka Němcová - portrét

Cestu ohněm si Blanka Němcová vybrala před deseti lety, kdy tato výjimečná žena začala tvořit keramiku nejdříve v Praze, posléze i v hrnčířsky známém Levíně v Českém Středohoří.

Inspiraci nachází mezi Levínskými horami a Středomořským pobřežím v jižní Francii, které jsou jí bytostně blízké. Technika modelování přišla intuitivně skrze její vnitřní hlas. Přestože je úspěšnou specialistkou v oboru farmacie, touha tvořit se pro ni stala silnější.

WebFacebookInstagram