Anina Jewellery

Anina Jewellery

Anina Jewellery studio Anny Bartákové, která absolvovala studium v ateliéru K.O.V. na UMPRUM pod vedením Evy Eisler, šperkům a módě se věnovala už během studentských let.

Její šperky bývají v kontrastu s uhlazeností dnešní doby. Překvapuje svými kombinacemi materiálů a tvarů či inspirací každodenními věcmi jakou jsou podpis nebo víra. Uvedla kolekci L30, jejíž název odkazuje na původ použitého materiálu. 30 let stará nerez. Kolekce Stereotype je symbolickým záznamem životních etap autorky. Od klidných tvarů a gradace, po zdánlivě nepřesné a přitom pravidelně se opakující linie. Kolekce Signature linka, parafa, podpis – vše je o signifikaci, označení osoby, nezaměnitelné stopy každého z nás. Kolekce Boží – víra, poslání a ikony. Kolekce Glyph vycházející z glyfů a pomocných grafických znaků, které v písemném projevu vyjadřují strukturu a organizaci textu. 

WebFacebookInstagram