Anina Jewellery

Anina Jewellery

Anina Jewellery studio Anny Bartákové, která absolvovala studium v ateliéru K.O.V. na UMPRUM pod vedením Evy Eisler, šperkům a módě se věnovala už během studentských let.

Her jewellery tends to be in contrast with today´s sleekness. She surprises us with her combinations of materials and shapes or inspiration from everyday things such as signatures or beleif.

WebFacebookInstagram