Vobouch

Vobouch

Studio VOBOUCH přináší originální způsoby kombinace tradičních materiálů, skla a porcelánu, s materiály dalšími. V současné době je to především beton. Porcelán a sklo je pro ně díky své velké tradici v Čechách nevyčerpatelnou inspirací a nikdy nekončícím příběhem. Beton je pak materiálem, který příběhy tradic přenáší do současnosti.  

Naše produkty jsou primárně určeny do interiéru. Kombinací tradičního českého skla a porcelánu s betonem nabízejí uplatnění jak v soudobé architektuře tak i historizujících interiérech. Minimalistické geometrické bloky betonu ukrývají krásu typických českých tvarů. 

WebFacebookInstagram