Eva Eisler

Eva Eisler - portrét

Eva Eisler vede ateliér K.O.V. (Koncept – Objekt – Význam) na UMPRUM od roku 2007. Tvorba Evy Eisler je spjatá s působením v USA. Tam emigrovala v roce 1983 a vyučovala na Newyorské univerzitě. Dále na Parsons School of Design nebo na Rhode Island School of Design.

Její díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha českých i zahraničních muzeí – od Prahy přes Mnichov až po New York, Washington nebo Los Angeles.

WebFacebookInstagram