David Síla

Síla David

David Síla je absolvent ateliéru Design keramiky na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Kolekci porcelánových mís „D“ navrhl a zrealizoval jako svoji Diplomovou práci.

Na Fakultě umění a designu se zabýval nejen designem samotných produktů, ale v první řadě inovací výrobního postupu a nástroji pro danou technologii. Využívá zde 3D tištěnou formu a kartonový pruh určující neopakovatelnou strukturu vnějšího povrchu mís.

Kolekce “D”  je porcelánová kolekce mís o čtyřech velikostech. Má široké spektrum využití jak k servírování pokrmů tak k jejich přípravě. Díky odolnosti materiálu jsou vhodné i pro zapékání.

Projekt Pokus se zabývá zavedením nového nízko nákladového výrobního postupu do prostředí optimalizované manufakturní porcelánové výroby. Navrhovaný výrobní proces a k němu nezbytné nástroje umožňují vtisknout jedinečný charakter každému kusu. Změna zažitých postupů a materiálů ve výrobě má také za cíl minimalizovat zmetkovitost, přesněji proměnit případné odchylky od standardizované jakosti v prvek originálního výrobku. Charakter mís v tomto případě formuje především struktura vzniklá díky vnějšímu kartonového otisku.

Ohled v tomto projektu je brán jak na koncového uživatele, tj. zákazníka, tak v prvním kroku především na výrobního řemeslníka. Snahou je inspirovat a pokusit se vzbudit zájem podílet se na fascinujících a neotřelých cestách produkce, které narušují stereotyp sériově vyráběných produktů a eliminují vady tím, že vizuálně neutralizují hranici mezi vadou a záměrem

WebFacebookInstagram