Anna-Marie Berdychová
Anna-Marie Berdychová - uměníAnna-Marie Berdychová - uměníAnna-Marie Berdychová - uměníAnna-Marie Berdychová - uměníAnna-Marie Berdychová - umění

Anna-Marie Berdychová

FacebookInstagram
Anna-Marie Berdychová je absolventkou Ateliéru Fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v současnosti dokončuje magisterský program v Ateliéru Malby na Akademii Výtvarného Umění v Praze.

Její tvorba se pohybuje na poli objektu, sochy a instalace. Často využívá DIY technik a procesuality. Zajímá ji materialita díla a tvorba skrz degradaci materiálu.

Výstavy umělce

Would You Still Love Me If I Were a Worm?

Aleksandra Vajd - umění
Anna-Marie Berdychová - uměníAnna-Marie Berdychová - uměníAleksandra Vajd - uměníAnna Ruth - obrazAnna-Marie Berdychová - uměníAnna Ruth - obrazTereza Příhoda Štětinová - uměníTereza Příhoda Štětinová - umění
8. 3. 2023 - 31. 5. 2023
Výstava Would You Still Love Me If I Were a Worm? představuje díla čtyř umělkyň Aleksandry Vajd, Anny Ruth, Terezy Štětinové a Anny-Marie Berdychové.

Každá z autorek pracuje v jiném médiu, ať jde o fotografii, sochu, objekt nebo malbu. Všechny spojuje zájem o podobná témata inspirující se v ženských mytologických bytostech nebo v současném postavení žen v umění. Záměrně  směřujeme vernisáž na Mezinárodní den žen jako oslavu ženské jemnosti a síly. Výstava Would You Still Love Me If I Were a Worm? je snahou přinést unikátní a inspirativní pohledy každé z autorek do společného tematického prostoru.