Aleksandra Vajd
Aleksandra Vajd - uměníAleksandra Vajd - uměníAleksandra Vajd - uměníAleksandra Vajd - uměníAleksandra Vajd - uměníAleksandra Vajd - umění

Aleksandra Vajd

FacebookInstagram
Aleksandra Vajd (*1971) ve své umělecké praxi zkoumá médium fotografie a posouvá jeho hranice. Pracuje s obrazem jako s objektem, využívá prostor a zajímá se o materialitu světla.

V poslední době se soustředí na reduktivní práci s fotografií, která prozkoumává hranice média, přičemž klade zvláštní důraz na jeho materialitu. Slovinská umělkyně žijící v Praze vystudovala fotografii na pražské FAMU a na Newyorské státní univerzitě v New Paltz. V roce 2021 získala docentský titul na Akademii výtvarných umění a designu ve slovinské Lublani. Od roku 2008 vede katedru fotografie na pražské UMPRUM.
Svá díla vystavovala mimo jiné v pražské galerii Fotograf Gallery, Domě umění v Českých Budějovicích, galerii Futura v Praze, pražském Rudolfinu, galerii Škuc, Moderne galerii a Cukrarne v Lublani (Slovinsko), prostorách Plato v Ostravě, Národní galerii v Praze, prostoru <rotor> ve Štýrském Hradci, Astrup Fearnley Museet v Oslu nebo Museum of Contemporary Photography v Chicagu.

Výstavy umělce

Would You Still Love Me If I Were a Worm?

Aleksandra Vajd - umění
Anna-Marie Berdychová - uměníAnna-Marie Berdychová - uměníAleksandra Vajd - uměníAnna Ruth - obrazAnna-Marie Berdychová - uměníAnna Ruth - obrazTereza Příhoda Štětinová - uměníTereza Příhoda Štětinová - umění
8. 3. 2023 - 31. 5. 2023
Výstava Would You Still Love Me If I Were a Worm? představuje díla čtyř umělkyň Aleksandry Vajd, Anny Ruth, Terezy Štětinové a Anny-Marie Berdychové.

Každá z autorek pracuje v jiném médiu, ať jde o fotografii, sochu, objekt nebo malbu. Všechny spojuje zájem o podobná témata inspirující se v ženských mytologických bytostech nebo v současném postavení žen v umění. Záměrně  směřujeme vernisáž na Mezinárodní den žen jako oslavu ženské jemnosti a síly. Výstava Would You Still Love Me If I Were a Worm? je snahou přinést unikátní a inspirativní pohledy každé z autorek do společného tematického prostoru.